ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ!

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾರರ ದತ್ತಾಂಶ ತಿರುಚುವಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 

  1. ವೋಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ Youtube, PDF
  2. NVSP ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ- – Youtube, PDF

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಿಎನ್‌ಪಿ ಯ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಬಳಕೆದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿ 

For any queries on voter id email :  voters@nammabnp.org